Standaardisatie binnen corporatiewereld

Woningcorporaties moeten in steeds grotere mate verantwoording afleggen over hun resultaten. Aan een veelheid van instanties. ‘Omdat wij willen dat zij zich richten op hun kernactiviteiten, zorgen we er momenteel voor dat rapporteren zo eenvoudig mogelijk wordt’, vertelt Erik Jan van Kempen, voormalig directeur Woningmarkt en nu programma-directeur-generaal Omgevingswet van het ministerie van BZK. ‘Standaardisatie blijkt cruciaal.’

Lees meer

Positief overleg over vereenvoudigen informatievoorziening woningcorporaties

In de jaarlijkse opvraag van gegevens voor de Prognose-informatie (dPi) hoeven corporaties dit jaar al minder aan te leveren dan zij gewend waren. Het ketenteam SBR-wonen heeft in een open sfeer de dPi doorgesproken met een expertteam met daarin corporatiemedewerkers die door Aedes waren samengebracht. Dat zijn eerste resultaten van het bestuurlijk convenant om de informatievoorziening in de corporatiesector te verbeteren.

Lees meer

SBR de standaard binnen de corporatiesector: informatie-uitwisseling beter en gemakkelijker

Verbetering van de informatievoorziening binnen de corporatiesector met als uiteindelijke doel om informatie-uitwisseling met één druk op de knop mogelijk te maken en daarmee de administratieve lastendruk te verminderen. Dat is het doel van het Convenant Verbetering Informatievoorziening Woningcorporatiesector dat brancheorganisatie Aedes, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) vanmiddag tekenden.

Lees meer

2e Pilot SBR-rapportages voor woningcorporaties

In juli start de 2e pilot voor woningcorporaties. Pro Management Software is één van de partijen die daaraan zal deelnemen. De pilot zal in het 4e kwartaal worden afgerond. In deze periode zal Pro Management Software een volledige jaarrekening in SBR genereren. Tevens zal met een accountantsorganisatie het proces van controle van de jaarrekening in SBR worden ingericht, waarbij eveneens de assuranceverklaring in SBR zal worden toegevoegd aan de SBR-jaarrekening.

Lees meer

Uw SBR-rapportage, zo helder als kristal

Standard Business Reporting (SBR) moet bijdragen aan standaardisatie van (financiële) rapportages. Daarnaast moet deze werkwijze er ook voor zorgen dat de kwaliteit van deze rapportages verbetert. De overheid heeft SBR omarmd en stelt SBR verplicht in het rapportagedomein. Per 1 januari 2017 zijn middelgrote ondernemingen verplicht om de jaarrekening te deponeren met SBR. Deze verplichting geldt vanaf het boekjaar 2016 al voor kleine ondernemingen. Hoe implementeert u SBR?

Lees meer

  • 1
  • 2

SBR Webmanager

Contact

Lijstersingel 15
2902 JD Capelle aan den IJssel

+31 (0)10 451 76 76

SBR voor Woningcorporaties is een product van
Pro Management Software B.V.

Privacyverklaring

KvK:  nr. 76704734
BTW: NL 8607.61.836.B01

Uw dossier