Positief overleg over vereenvoudigen informatievoorziening woningcorporaties

In de jaarlijkse opvraag van gegevens voor de Prognose-informatie (dPi) hoeven corporaties dit jaar al minder aan te leveren dan zij gewend waren. Het ketenteam SBR-wonen heeft in een open sfeer de dPi doorgesproken met een expertteam met daarin corporatiemedewerkers die door Aedes waren samengebracht. Dat zijn eerste resultaten van het bestuurlijk convenant om de informatievoorziening in de corporatiesector te verbeteren.

De medewerkers van het ketenteam SBR-wonen hebben het gegevensmodel voor de dPi doorgesproken met een groep van ongeveer 25 gegevensexperts van o.a. woningcorporaties: het expertteam. Voor de dPi is het aan te leveren projectenoverzicht dit jaar al substantieel minder dan voorgaande jaren. En verder is waarderen op basis van bedrijfswaarde vervangen door waarderen op basis van beleidswaarde. Hierdoor hoeven corporaties veel minder details aan te leveren. De volgende stap is het tegen het licht houden van het gegevensmodel van de Verantwoordingsinformatie (dVi) 2018.

De opvraag van corporatiegegevens wordt voortaan vooraf besproken tussen toezichthoudende partijen en woningcorporaties zelf. Dat doen zij op basis van het Bestuurlijk convenant Verbeteren informatievoorziening woningcorporatiesector dat is getekend door Aedes, WSW, Aw en BZK. Doelstelling van dit convenant is het optimaliseren en vereenvoudigen van de informatiestromen in de verantwoordingsketen. Meer informatie over het werk van het ketenteam SBR-wonen leest u op hun website.

Bron: Aedes.nl

SBR Webmanager

Contact

Lijstersingel 15
2902 JD Capelle aan den IJssel

+31 (0)10 451 76 76

SBR voor Woningcorporaties is een product van
Pro Management Software B.V.

Privacyverklaring

KvK:  nr. 76704734
BTW: NL 8607.61.836.B01

Uw dossier