Taxonomie woningcorporaties pas eind juli 2017 bekend

Pro Management is al heel lang actief bezig met SBR-rapportages. Vorig jaar is er een SBR-pilot uitgevoerd specifiek voor woningcorporaties. Zij hebben op die manier kunnen ervaren wat de impact is van de invoering van SBR op de rapportageprocessen. Gebleken is dat behoorlijk wat aanpassingen nodig zijn om vanuit het administratiepakket, aangevuld met gegevens uit andere bronnen, een sbr-rapport te genereren. De taxonomie bestaat uit circa 3.000 gegevenselementen, welke digitaal dienen te worden verzameld om deze te kunnen verzenden.

 

Vastgesteld is dat het grootste deel van deze gegevensverzameling nimmer gestructureerd is vastgelegd. Denk aan leninggegevens, algemene en waarderingsgrondslagen, tekstuele toelichtingen op de balans en exploitatierekening, statutaire bepalingen, gegevens WNT en overige toelichtingen. Pro Management biedt al meer dan 20 jaren oplossingen voor de vastlegging deze data aan controllers, accountants en administratiekantoren. Sinds 2003 is Pro Management betrokken bij SBR/XBRL en heeft al vele sbr-rapportages ingezonden (zie ook www.sbrweb.nl ).

Een belangrijk onderdeel van een SBR proces is de taxonomie. Een digitaal gegevenswoordenboek waarin de eisen, die aan een rapportage worden gesteld, zijn opgenomen. Ook voor woningcorporaties wordt momenteel zo’n taxonomie opgesteld. Vanwege recente wijzigingen in de wetgeving en de modellen, die van toepassing zijn voor de verantwoording van de woningcorporaties, zal de definitieve versie van deze taxonomie naar verwachting eerst eind juli 2017 worden gepubliceerd. (Bron: Logius).

Het is jammer dat de taxonomie zo laat ter beschikking wordt gesteld. Immers, de rapportages over het boekjaar 2017 dienen in SBR te worden opgesteld. Dat is een wettelijk verplichting voor alle woco’s. Er is dus erg weinig tijd om voorbereid te zijn. Pro Management adviseert dan ook de woningcorporaties reeds nu een start te maken met de inrichting van het SBR-proces.

SBR Webmanager

Contact

Lijstersingel 15
2902 JD Capelle aan den IJssel

+31 (0)10 451 76 76

SBR voor Woningcorporaties is een product van
Pro Management Software B.V.

Privacyverklaring

KvK:  nr. 76704734
BTW: NL 8607.61.836.B01

Uw dossier