SBR-pilot 3e kwartaal in 2017

In het 3e kwartaal van 2017 start wederom een SBR-pilot voor het samenstellen van de jaarrekening en publicatiestukken van woningcorporaties. Pro Management zal enkele corporaties begeleiden bij dit proces. De pilot betreft nu echter niet alleen het omzetten van de jaarrekening naar een sbr-rapport, maar tevens een gedegen onderzoek naar de noodzakelijke processtappen om efficiënt een sbr-rapportage te kunnen genereren, het rapport voor te leggen aan de controlerend accountant en te voorzien van een sbr-assuranceverklaring.

Het doel is niet alleen een samenvatting te maken van die elementen, welke nog aan het proces moeten worden toegevoegd of verbeterd om in enkele stappen een sbr-rapportage te kunnen genereren. Maar ook om een duidelijk beeld te krijgen op welke wijze met de controlerend accountant kan worden samengewerkt. Zo zullen er duidelijke afspraken vooraf moeten worden gemaakt en zal vastgelegd moeten zijn welke software kan worden gebruikt en op welke wijze de gegevens digitaal kunnen worden uitgewisseld en hoe het fiatteringsproces zal verlopen.

SBR Webmanager

Contact

Lijstersingel 15
2902 JD Capelle aan den IJssel

+31 (0)10 451 76 76

SBR voor Woningcorporaties is een product van
Pro Management Software B.V.

Privacyverklaring

KvK:  nr. 76704734
BTW: NL 8607.61.836.B01

Uw dossier